Hakkımızda

Can Ofset Hakkında

Can Ofset Matbaacılık müşteri odaklı bir şirkettir. Müşteri memnuniyetini sağlayacak çalışmalara odaklanırız. Müşteri ihtiyaçlarını detaylı olarak anlar ve müşteriye değer katan çözümler sunarız.

Firmamız Hakkında

Kaliteyi ön planda tutarak amacı müşteri memnuniyetini sağlamak olan firmamız Kayseri’de kurulmuştur. Alanımızdaki en önemli üstünlüğümüz yüksek nitelikli birikimimiz. Sahip olduğumuz kaliteli insangücü ile birlikte geniş bir makina ve ekipman parkuruna sahip olmamız da artımız. Kısaca markanın ruhundan anlayan yaratıcı bir hareket içindeyiz.

Toplam kalite bilincine sahiptir. Sorumlu olduğumuz işleri beklenen zamanda beklenen kalitede ve beklenen verimlilikte yapar. Katma değeri arttıracak şekilde işlerimiz ile ilgili faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunur. Kar odaklıdır. Şirketin finansal beklentilerinin karşılanabilmesi için karlılığı arttırmak için yöntemler kullanılır. Stratejik düşünür çünkü değişen eğilimleri, pazar fırsatlarını ve rekabetsel tehditleri çabuk fark eder, iş fırsatlarını yakalamak amacı ile uzun vadeli planlar geliştirir. Analitik düşünebilir ve problem çözebilir. Çözümler geliştirebilmek için durumu parçalara ayırarak anlamaya çalışır veya durumun etkilerini adım adım izler, çözüm üretir. Verilen zaman içinde doğru ve kesin sonuçlar alabilmek ve hedeflere ulaşmak için iş planları oluşturur ve organize olur.Etkin ekip çalışmasını destekler, ekibin gelişimine ve hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunur, yardım eder.

İş arkadaşlarımız ve müşteriler ile yapıcı ilişkiler kurar, şirketimizi, toplumu,çevreyi dikkate alarak ortak çözümler arar.

Amacımız

Ürettiğimiz hizmetin her sürecinde kaliteyi ön planda tutarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın memnuniyetini sağlayıp sektörümüzde saygın kuruluşlar arasında yer almak ve ihtiyaçları takip ederek müşterilerimizin istediği kaliteyi ve hizmeti ekonomik ve maksimum verimde tutmaktır.

Verimlilik

Şirketimizde, iş görme standarlarımız işlerin bir defada, doğru ve eksiksiz olarak yapılması anlayışına dayanmaktadır.

Temel Özelliklerimiz: Özgünlük (kopyalamıyoruz, tasarlıyoruz, üretiyoruz), satışa dönen yaratıcılık, süreklilik (istikrar), itinalık, yüksek verimlilik sağlayan uzun vadeli ilişkiler kurmak, durumlara ve sorunlara hızla çözüm seçenekleri sunmak, pazarlama hedeflerini desteklemek, karşılaştırmalı üstünlükleri hedeflemek, ürün veya hizmetin performansından sorumluluk hissetmek.

Hedeflerimiz

Hizmet sağladığımız kişi ve kuruluşları çözüm ortağı olarak değerlendirirken, sektöre ilişkin bilgi birikimi ve deneyim ile yaratıcılığın kesiştiği noktada, verimliliğin zirveye ulaşacağına inanıyoruz. Hayal gücümüzü gerçeğe dönüştürüyoruz. Çözüm ortakları arasındaki ilişkinin sağlıklı ve verimli sürdürülebilmesi için de uzun vadeli iş ortaklığını benimsiyor, en iyiyi, en ötesini hedefliyoruz.

Sektörün ve pazarlama iletişimi stratejilerinin gerektirdiği tüm hizmetleri bütüncül bir anlayışla üstleniyoruz. Bir ürünün ya da hizmetin reklam gereksinimlerini henüz pazara çıkmadan başlayan ve sürekli devam eden bir süreç olarak tanımlarız. Pazarlama iletişimi kapsamında yer alan tüm hizmetleri aynı derecede önemser ve bir bütünün tamamlayıcı öğeleri olarak görürüz. Hepsinin ortak bir iletişim diline; tasarım ve söylem üslubuna sahip olması gerektiğine inanırız. İşler arasında ayırım yapmayız. Kurum ve markanın orta ve uzun vadeli ticari hedeflerine hizmet edecek, marka değerini yükseltecek strateji ve hizmetler sunarız. Ölçümlenebilir, nesnel başarı ölçütlerini esas alırız. Satış, pazar payı, ciro ve kârlılık artışı; marka bilinirliği oranının yükselmesi gibi somut başarıları hedefleriz. Firmanızı itina ile başarıya götüren bir takım çalışmasına sahibiz. İşlerinize değer katarız, kendi işimiz gibi çalışırız. Formdan düşmeyen takımımız ile markanızın değerine değer katmak ve fark yaratmak için çalışıyoruz. Hedef kitlenize, doğru yoldan, firmamız ile ulaşabilirsiniz. Her firma için farklı yaratıcı çözümler oluşturuyoruz ve sunuyoruz. Firmanız için profesyonel yaklaşımlar sunuyoruz ve profesyonel sonuçlar elde ediyoruz.

Gözümüz en ileride, bu amaçla ilerliyoruz, kendimize güveniyoruz.

Müşterilerimizle ilişkilerimizin sürekliliğinde verimin artacağını bilerek. ilkelerimizi; karşılıklı güven, şeffaflık, sıcak ikili ilişkiler, birbirini ve ihtiyaçlarını iyi tanıma, anlama, beklentileri doğru çözümlerle karşılama olarak koyuyor, birlikte kazanmak ve başarıyı keyifle paylaşmak istiyoruz...